Vai tiešām Latvijas skolās ir jāapgūst tikai 10% no mācību vielas, lai būtu sekmīgs?

Vai tiešām Latvijas skolās ir jāapgūst tikai 10% no mācību vielas, lai būtu sekmīgs?

Komentē Kaspars Špūle, VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs.
Ieteikt