Vai jaunā skolēnu vērtēšanas sistēma ietekmēs eksāmenu veidošanu un vērtēšanu?

Vai jaunā skolēnu vērtēšanas sistēma ietekmēs eksāmenu veidošanu un vērtēšanu?

Komentē Kaspars Špūle, VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs.
Ieteikt