Miks Muižarājs par emigrantu lēmumu atgriezties dzimtenē

Miks Muižarājs par emigrantu lēmumu atgriezties dzimtenē

Komentāru sniedz Miks Muižarājs, Remigrantu organizācijas “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētāja vietnieks stratēģijas, ilgtspējas un rīcībpolitikas jautājumos.
Ieteikt