Vienkāršais ABC digitālai drošībai

Vienkāršais ABC digitālai drošībai

Elīna Girne, vadošā juriste datu tehnoloģiju uzņēmumā SQUALIO, uzsver būtiskākos digitālās drošības ABC punktus, proti – darbinieku izglītošanu, vides un procesu sakārtošanu.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt