Ziņas RigaTV24 Digitālais ceļvedis 2021. gada 30. marts
Vienkāršais ABC digitālai drošībai

Vienkāršais ABC digitālai drošībai

Elīna Girne, vadošā juriste datu tehnoloģiju uzņēmumā SQUALIO, uzsver būtiskākos digitālās drošības ABC punktus, proti – darbinieku izglītošanu, vides un procesu sakārtošanu.


Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1./16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt