Izglītojies nodokļu jautājumos, lasot grāmatu "Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē"

Izglītojies nodokļu jautājumos, lasot grāmatu "Nodokļu plānošana Latvijā un starptautiskā vidē"

Par grāmatu stāsta Dr.oec. Māris Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras asociētais profesors.
Ieteikt