08.05.2020 Preses klubs 3. daļa

08.05.2020 Preses klubs 3. daļa 15

Ieteikt
RigaTV24

Preses klubs

8. maijs Diskusijas

Pilni raidījumi

Pievienot komentāru
Avatar
Guntis Kregers 10. maijs

Nemīziet, mūsu valdība neizdarīs neko

av
Andris Vītols 9. maijs

Bijušie deputāti tagad ''gudri'' runā... Vajadzējis visiem dalīt naudu, aizsargāt vājākos... Pirms 10 gadiem arī daudzi bankrotēja, darbinieki nesaņēma arī kompensācijas no darbinieku prasījumu GARANTIJU FONDA saistībā ar neizmaksāto darba samaksu. Tagad ''gudrīši'' iesaka maksāt visiem, bet tad nepalīdzēja arī tad, ja darbinieku prasījumi bija atzīti tiesā, iekļauti kreditoru prasījumu reģistrā(nebija strīda par tiesībām). MSIA''Konditoreja Daile'' darbinieki joprojām nevar saņemt administratora, tiesas atzīto 2010.gada darba samaksu. E.Treijas partijas biedru vadītā Tieslietu ministrija pat KASĀCIJAS sūdzību iesniedza, lai darbiniecei nepiešķirtu ATLAIŠANAS pabalstu likumā noteiktās minimālās algas apmērā.

av
Andris Vītols 9. maijs

MSIA''Konditoreja Daile'' darbiniece lūdza piešķirt arī līdzekļus daļā par nesaņemto darba algu, bet LŪGUMU noraidīja iestādes un TIESAS. Administrators pats FONDA līdzekļus nepalūdza, jo parādnieka amatpersonu divos gados nespēja ''atrast'' ne viņš, ne prokurore A.Sprudzāne. Prokurore krimināllietu izbeidza, par to neinformējot iesniedzēju administratoru, tā liedzot nelikumīgo LĒMUMU pārsūdzēt. Paši darbinieki prokurores A.S. lēmumu PĀRSŪDZĒT NEVAR, jo likuma izpratnē neskaitās cietušie (Tā man atbildēja arī virsprokurors A.Meisters, kurš tagad grib būt ĢENERĀLPROKURORS). Tagad ''gudrīši'' iesaka dot naudu visiem, bet mums pat izteikt LŪGUMU neļāva (saņemt drīkstot, bet ne lūgt - tāds labs likums).

av
Andris Vītols 9. maijs

Satversmes tiesas svinīgajā sēdē (10.01.20.) E.Levits teica - '' IENAIDNIEKS tiesiskumam ir tiesību formāla piemērošana, ... tiesību apiešana....'' . Ļoti labi un diplomātiski pateikts. Tad kā nosaukt tos, kuri ....formāli piemēro tiesības....apiet tiesības...??? Ja rīcība - ( tiesību formāla piemērošana...tiesību apiešana...) ir tiesiskuma IENAIDNIEKS, tad kas ir tas tiesnesis, kurš formāli piemēro... vai apiet tiesības (par ''kukuli'',...''piesedzot savējo pārkāpumus', vai ''regulējot Satversmes tiesas noslodzi'' ..). E.Levits neko tieši neteica par ierēdņiem..., tiesnešiem, bet tikai norādīja TIESISKUMA IENAIDNIEKUS. Ļoti diplomātiski, bet vienlaicīgi precīzi un saprotami tika norādīti '' ienaidnieki un viņu draugi''.

av
Andris Vītols 9. maijs

Mana pieredze liecina, ka patiesībā jau tā ”cilvēka parastā”, tiesības uz tiesu, tiesības uz darba samaksu neliekas vērā ņemamas pat SATVERSMES tiesai. Mūsu PIETEIKUMU Satversmes tiesas kolēģija (vad.A.Laviņš) noraidīja, pat necenšoties atbildēt, vai apstrīdētās likumu normas pirmšķietami atbilst norādītajām SATVERSMES normām. Vārdos jau to ”cilvēku parasto” aizstāv, bet praksē svarīgāks ir iesniedzējs, nevis tas, ka 2×2=4. Mūsu gadījumā Satversmes tiesa (ST) negribēja pieļaut lietas skatīšanu pēc būtības, jo tiesas sēdē nevarētu pierādīt, ka 2×2 nav 4, tāpēc ”noairē”bez pamatojuma. SATVERSMES tiesai tiesības uz tiesu, tiesības uz darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā nešķiet vērā ņemamas tiesības.

av
Andris Vītols 9. maijs

Mani, kā ''tiesiskuma virzītāju'' prasti pasūtīja, jo nevarēja pieļaut, ka lietu skatītu pēc būtības tiesas sēdē. Lai tas A.Laviņš sūdz mani tiesā par goda aizskaršanu, bet viņš nepamatoti mūsu pieteikumu nepieņēma. A.Laviņš nenorādīja nekādas likumu normas, kuras pamatotu viņa nolēmumu.Lieta tika izskatīta visās tiesu instancēs, lēmumus pamatojot ar apstrīdētajām normām, bet A.Laviņš raksta, ka nesaskatot apstrīdēto normu saistību ar pamattiesību aizskārumu. I.Ziemele kolēģijas LĒMUMU nevarot atcelt. Vai tas nav no tās pašas sērijas, kur tiesnešus kukuļņēmējus nevar notiesāt, jo SAVĒJIE ''nelieši'' ,iespējams, vienalga SAVĒJIE !!! Savējās SAEIMAS dokumentu viltotājas V.Muižnieces foto joprojām tiesā pie sienas. Par ko tas liecina ?

av
Andris Vītols 9. maijs

SATVERSMES tiesā izskata pēc būtības kādus 10% no iesniegtajām sūdzībām. No tām liela daļa ir par to, kurš ''vienlīdzīgāks'' starp juristiem, advokātiem, administratoriem utt... Vai tās pārējās 90% ir juridiski nepamatotas, vai tiesa pati nav pietiekami gudra, lai saprastu, vai iesniedzēja apstrīdētā norma atbilst SATVERSMEI. Nav tādiem A.Laviņiem laika un vēlēšanās iedziļināties, jo jāsteidzās pelnīt naudu LU... Ja KOLĒĢIJAS lēmums nav pārsūdzams, tad var ''pasūtīt'', bez pamatojuma.... Konkrētais KOLĒĢIJAS nolēmums nav pieejams Satversmes tiesas datu bāzē brīvai lasīšanai, bet šeit nav vietas visu komentēt, lai pierādītu, ka ST Lēmums nav pamatots.

av
Andris Vītols 9. maijs

I.Ziemele savulaik TV-24 teica, ka ''.....cilvēktiesības ir tās vērtības''. ''mūsu valsts...ir tās vērtības''. Tātad atsevišķa ierēdņa, tiesneša lēmums nedrīkstētu graut manu ticību manai valstij. Ja man vienā rokā ir to nosaukto vērtību grozs, bet otrā rokā grozu ar taisnīgumu un tiesiskumu ņem nost, tad ir risks ''izbērt'' abus grozus. Ja MSIA''Konditoreja Daile'' darbinieki joprojām nevar saņemt administratora, tiesas atzīto 2010.gada darba samaksu, tad tā nav tikai dažu ierēdņu, tiesnešu kļūda, bet netaisnīgā ''savējo sistēma'' līdz pat Satversmes tiesai. Vai valsts, kurā gadiem pārkāpj mūsu cilvēktiesības var būt pilnā mērā ''mūsu valsts'' arī tiem, kuriem atņem tiesības uz īpašumu (algu), tiesības uz tiesu?

av
Andris Vītols 9. maijs

Satversmes tiesa (ST) pati gudra (paši viedie juristi tā rakstīja), bet pieprasa ne tikai norādīt apstrīdētās normas neatbilstību SATVERSMEI….,pamatot tieši pieteicēja tiesību aizskārumu ar apstrīdēto normu…, bet vēl vismaz 700 eiro vērtu PIETEIKUMA juridisko pamatojumu (nerēķinot iepriekšējos izdevumus). Ja kāds trūcīgais tiks līdz SATVERSMES tiesas kolēģijas LĒMUMAM, kur vienīgi juridiskais pamatojums nepietiekams, tad viņš šo 700 eiro vērto palīdzību teorētiski saņem no 2019.gada. Patiesi trūcīgie pilsoņi apmaksās rēķinus un pirks maizi, bet nevis …tiesāsies gadiem ar …''savējo SISTĒMU'' līdz Satvermes tiesai. Varbūt prasīt darba samaksu ir tā I.Ziemeles norādītā ĻAUNPRĀTĪBA.

av
Andris Vītols 9. maijs

I.Ziemele teica, ka ... ''palīdzība vājākajam tas ir pašsaprotamība''. Mana pierede liecina par pretējo. Sekojot ES regulai tika izveidota Maksātnespējas administrācija (lai palīdzētu darbiniekiem, to darba devēju maksātnespējas gadījumā). Ja darbiniekem nepalīdz, tad jātiesājas ar Tieslietu miistriju. Darbinieces V.Vītolas tiesības saņemt atlaišanas pabalstu atzina Apgabaltiesa. Tieslietu ministrija iesniedza KASĀCIJAS sūdzību, lai neizmaksātu GARANTIJU FONDA līdzekļus minimālās algas apmērā. Arī pēc AT SENĀTA nolēmuma visu minimālo algu atļāvās neizmaksāt, bet SŪDZĪBAS noraidīja, ''pasūtīja'' uz tiesu (tiesa atzina tiesības saņemt no FONDA visu minimālo algu). Tāda lūk reālā palīdzība vājākajam !

av
Andris Vītols 9. maijs

I.Ziemele norādīja, ka esot ĻAUNPRĀTĪGI, egoistiski prasījumi, kurus esot pamats noraidīt, lai netērētu valsts resursus. V.Vītolas tiesās atzītais darbinieces/kreditores prasījums arī sanāk, ka bijis ĻAUNPRĀTĪGS, jo tika noraidīts, neļaujot pat tiesā aizstāvēt savas tiesības uz darba algu no FONDA.....Ja prasīt minimālo algu (pēc 2010.gada lik.normām vairāk nedrīkst izmaksāt) ir ĻAUNPRĀTĪBA, tad sanāk, ka mediķu prasības ir NOZIEGUMS, jo prasa daudzreiz vairāk par minimālo algu. Starp citu darbinieki neprasa no VALSTS, bet no ''apdrošināšanas'' FONDA, kurā viņu darba devējs veica iemaksas. Starp citu ''izglītotie neģēļi'' gribēja sev palielināt algas no tā FONDA piesavinoties ''ietaupītos'' līdzekļus.

av
Andris Vītols 9. maijs

I.Ziemele runāja arī par ''tiesību piemērošanas formālismu, par pieturēšanos pie burta, nevis jēgas (likuma).Tas ''formālisms'' tā kā (nākot) no padomju laikiem. Kā to ''manto'', ja ''mūsu lietā'' lēmēji pamatā bija jauni, padomju laikā vēl skolnieki. Neģēļi ir visos laikos. Starpība ir tā, ka padomju laikos mūs čakarēja sveša vara, bet tagad tādi ''savējie'', kā A.Laviņš (ST), kā tiesnese A.Putniņa (ART), V.Kakste (AT) un citi ''savējie''. Iesniedzēja V.Vītola un es, kā pārstāvis, tikām pazemoti pēc pilnas programmas.Astoņos gados tika radīti papildus izdevumi, zaudējumi, nerunājot par zaudēto laiku, sastādot dokumetus, tos vedot, iesniedzot, apmeklējot vairāk par desmit tiesas sēdēm. I.Ziemele esot izcēlusi savā runā ''cilvēka cieņas jautājumu''. ''Sistēma izvaro'', bet ciena...

av
Andris Vītols 9. maijs

Es nosaucu dažus tiesnešu uzvārdus ..... Ja jūtaties aizskarti, vērsieties tiesā..... Piemeklēt ''savējo'' vēlamāko tiesnesi Jūs mācēsiet. Man ir pieredze ar nejauši iedalītā tiesneša nomaiņu. Tiesnese sāka lietu objektīvi skatīt, bet atbildētājai Tieslietu ministrijai lietas virzība, iespējams, nepatika. Manuprāt apzināti tieši mūsu lietu nodeva citai tiesnesei, it kā izlīdzinot tiesnešu slodzes. Formāli tiesās ir nejauša lietu sadale, bet ja ļoti vajag - var pārdalīt... Iedalītā tiesnese A.Putniņa pagarināja SPRIEDUMA sastādīšanas laiku lietas sarežģītības dēļ, bet atsūtīja LĒMUMU. Vairāk par gadu mūs būtībā čakarēja, neizprasīja pierādījumus..., tad pēc divām tiesas sēdēm ..A.Putniņai ''pieleca'', ka lieta nav skatāma pēc būtības. Visi mani dati ir tiesās, tāpēc šeit nenorādu.

av
Andris Vītols 9. maijs

Cienītā E.Treijas kundze, lūdzu, pirms citu kritizēšanas pavērtējiet savas partijas (NA) ''darboņus''. Manuprāt tā Jūsu piesauktā inde nāca ārā no Rasnača un citiem JŪSU PARTIJAS BIEDRIEM, kuri vadīja to ''TIESISKUMA MINISTRIJU''.

dv
Diāna Vēvere 11. maijs

Sveiks, emu Jūsu sievasmāte!;)

Gudrie paziņojumi!

Saņemt paziņojumu par jaunu video raidījumam: