17.04.2021 Būtu zinājis

17.04.2021 Būtu zinājis

Lietusūdeņi - kas notiek ar to novadīšanu pilsētās, notekūdeņu apsaimniekošana


Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Ieteikt