Rītdienas ES

Kādu Jūs redzat rītdienas Eiropas Savienību? Projekts “Rītdienas ES” modernā, saistošā veidā veicina izpratni par kohēzijas politiku.

Ieteikt