Una Ulme vēršas pie Latvijas uzņēmējiem par zaļo investīciju ieviešanu Komentāri (1-1)
Avatar
Bruno Drukis 2022. gada 17. marts

Kārtējā manipulēšana ar biznesmeņiem: Latvijā nav uzņēmumi! Pareizi ir "Komerciestādes" Šodien Latvijas Republika ir Komercuzņēmums, kuru pārstāv "Valsts kase!!! Kura arī ir privāt komerciestāde. Tātad: "Ja Latvijas Republika (jau no 1997.gada) uzsāk komercdarbību, tā zaudē savas suverēnās pilnvaras un pret to jāizturas kā pret jebkuru citu korporāciju". Un, visas iestādes (bijušās valsts) šodien ir Komerciestādes!Un, līdz ar to visa likumdošana ir nederīga. Ir UCC komerclikums, kur valda Līgumi! Nav līguma, nav likuma!!! Līdz ar to, nodokļi ir nelikumīgi...