12.04.2021 Jēkabpils laiks

12.04.2021 Jēkabpils laiks

Apvienojamā Jēkabpils novadā reģistrēto deputātu kandidātu sarakstiem izlozēti numuri.
Jēkabpils daudzdzīvokļu mājās regulāri konstatē koplietošanas elektrības zagšanu.
Ieteikt