14.10.2021 Jēkabpils laiks

14.10.2021 Jēkabpils laiks

Jēkabpils novada pašvaldība iebilst pret atkritumu poligona “Dziļā vāda” restrukturizāciju.
Līvānu novadā sāk atjaunot autoceļu uz Draudzes kapiem.
Ieteikt