Pie Strūves ģeodēziskā loka punkta “Dabors-kalns” būvē skatu torni

Pie Strūves ģeodēziskā loka punkta “Dabors-kalns” būvē skatu torni

Pie Strūves ģeodēziskā loka punkta “Dabors-kalns” būvē skatu torni.
Ieteikt