Kena parka dīķis iztīrīts un padziļināts

Kena parka dīķis iztīrīts un padziļināts

Kena parka dīķis – ne tikai iztīrīts, bet arī padziļināts.
Ieteikt