11.10.2021 Jēkabpils laiks

11.10.2021 Jēkabpils laiks

Līvānu novadā pa autoveikala maršrutu dodas vakcinācijas busiņš.
Cenšoties panākt ielu remontdarbu raitāku norisi, pašvaldība uzsāk regulāras pārrunas ar būvniekiem.
Ieteikt