05.02.2021 Jēkabpils laiks

05.02.2021 Jēkabpils laiks

Veselības inspekcija Krustpils novada pansionātā būtiskus pārkāpumus nefiksē.
Būvdarbi Jēkabpils Valsts ģimnāzijā būtiski iekavēti.
Klātienes mācības 1. un 2.klašu skolēniem tomēr atliek
Ieteikt