Kādi "brīnumi" notiek izcirstajos mežos? Komentāri (1-1)
Avatar
Dagnija Lazdiņa 2020. gada 18. oktobris

Nevis izcirstajos, bet gan izstrādātajos mežos, pēc atjaunošanas cirtes!