Kāpēc Latvijas sabiedrība nenovērtē dzīvību?

Kāpēc Latvijas sabiedrība nenovērtē dzīvību?

Komentāru sniedz Vanda Davidanova, Biedrības „Siera klubs” vadītāja.
Ieteikt