01.08.2022 Kārtības rullis 1. daļa Komentāri (1-4)
Avatar
Artūrs Ozols 2. augusts

Saturīga saruna kuru netraucēja dažādu viedokļu pārstāvju runu sacensības. Vienlaikus tika atklāti pateikts ,ka uzņēmēji un vara Latvijā partiju koalīciju veidojuma izpausmē ir viens otru nedzirdoši un dzirdēt negriboši pretnostatījumi . Politiķiem uzņēmēji ir vajadzīgi tikai un vienīgi kā palīgstrādnieki , kas nodrošina budžeta uzlādi ,bet ar "pilnu tenderi" tālāk tie brauc vieni paši ,jo konkurenti nav vajadzīgi , bet kā un uz kurieni stūrēt, tie zinot paši un bez padomdevējiem !!! Un tā, Latvijas uzņēmējs nodrošina tautu ar darba vietām ,dod tiem iespēju strādāt un pelnīt ,bet nodokļu savācēju bars ,visu līdz mielēm noslepenojis , lepni soļo pēdējās vietas ES , virzienā .

Avatar
Artūrs Ozols 2. augusts

4 dažādu nozaru uzņēmēju pārstāvji ļoti uzmanīgi raksturoja savu uzņēmumu un nozaru darbību , bija mēģinājumi teikt labu vārdu par atsevišķu ministriju un to ierēdņu darbu ,tomēr kopumā raidījuma vadītājs tā arī nespēja pacelt sarunu valsts stratēģisku attīstības risinājumu variantu analīzes līmenī . Te vismaz 3 ,ja ne 4 iemesli , uzņēmēji vadot konkrētus uzņēmumus ,uz valsts attīstības stratēģiju var skatīties tikai caur savu konkrēto nepieciešamību prizmu , darba devēju un darba ņēmēju apvienību veidojumi , acīmredzot ,ir iesprostoti dažādu likumdošanas ierobežojumu un prasību slazdā , bet šodienas konkrētā situācija ir attīstības paradigmas visai sarežģītas konfigurācijas izvēļu virzienu īstenojuma uzsākšanas brīdis .

Avatar
Artūrs Ozols 2. augusts

Situācija ir vairāk nekā "kutelīga" . Latvija ,visi darot kopā un maksimāli pareizi ,var "ielēkt" jaunās attīstības paradigmas pirmajos vagonos un izdarīt izrāvienu līdzīgi tam ,ko laikā no apmēram 1985. līdz 2010.g. to izdarīja Īrija , paceļoties no pēdējās vietas ES , uz pēc dzīves līmeņa vadošajām vietām . Paradigmas maiņa nozīmē pāriet uz "zaļu ekonomiku " , tas modernās izpausmēs , pirmkārt ,un tas ir pats svarīgākais , pareizi un ātri koncentrējot KAPITĀLU pārmaiņām , vienlaicīgi maksimizējot eksportu un minimizējot importu ,veidojot jaunas ļoti labi apmaksātas augstražīgas darba vietas , mājup atsauktajiem tautiešiem !!!

Avatar
Artūrs Ozols 2. augusts

Baidos ,ka tas ko rakstīju augstāk ,nenotiks ,jo Latvijas pārvaldības viens no vadošiem un svarīgiem spēkiem ir Konservatīvā partija ,ar tās vadītāja galīgi reakcionāru pagājušā gadsimta uzskatu un domāšanas stilu . Rūgti ,bet viņš par piemēru ņem no ASV , šo valsti degradējošo piemēru pārvaldībā kopumu ,bet nespēj ieraudzīt un izmantot kapitāla koncentrācijas un tā izlietošanas praksi , paradigmas maiņu momentos . Ir sajūta ,ka "iesprūduši " budžeta resursa iespējamo zagļu meklēšanā , šīs partijas izpratnē , notiek totāla ekonomiska izdevīguma un kapitāla koncentrācijas un izaugsmes īstenojuma prakses putrošana ,ejot pa Latvijas attīstību bremzējošu likumdošanas džungļu taku .