Kā ieinteresēt cittautību iedzīvotājus sekot līdzi Latvijas informācijas telpai? Komentāri (1-1)
Avatar
Alex gefunobs 15. aprīlis

Murgs... ja ģimenē runā ne latviešu valodā, tad izglītība nebūs šajā ziņā noteicošais faktors. Turklāt, jaskatās arī pašu jauniešu/pilsoņu intereses. Piem., es skatos visu angļu valodā - šādi gan trenēju savas angļu valodas prasmes, gan arī patīk klausīties filmas/raidījumus orģinālvalodā. Subtitrus neieredzu kā sugu, bet tulkojums (t.s. voiceover) nesniedz audiālo dziļumu - bieži nav to emociju, kas ir kadra aktieriem, tas vēl pieņemot, ka visi frazeoloģismi un valodas izteiksmes līdzekļi nav pazaudēti tulkojumā.