04.02.2019 Kārtības rullis 3. daļa Komentāri (1-4)
Avatar
Arvīds Lapiks 2019. gada 5. februāris

Strīds notiek par tehniskām niansēm. Austrumu un rietumu koloniālajām tiesībām, administratīvais un kriminālproces atšķiries. Atkarībā no apstākļiem. Tās visas ir pakārtotas lietu tiesību nianses. kuras netiek aplūkotas no Latvijas zemes tiesību skatu punkta. Neviens no kungiem nav Latvijas valsts jurists.

av
Andris Vītols 2019. gada 6. februāris

Kūtra kungs teica, ka pret deputātiem jābūt augstākām prasībām. Piekrītu !!! Bet kāpēc tieslietu ''SISTĒMA'' saudzēja deputāti, amatpersonu, SAEIMAS komisijas vadītāju V.Muižnieci par APZINĀTU NOZIEGUMU, kurš izpaudās, kā deputātu NOLĒMUMA viltošana un slēpšana. Lēmums bija vērsts uz naudas lomas mazināšanu Latvijas politikā, uz godīgāku politisko procesu, bet V.Muižniece partijas sponsoru interesēs izdarīja noziegumu. Manuprāt Vinetas Muižnieces foto vēl ir pie sienas SATVERSMES tiesā kopā ar Kūtra kunga foto, tā demonstrējot SAVĒJO SISTĒMAS uzspļaušanu SATVERSMEI, likumiem.

av
Andris Vītols 2019. gada 6. februāris

Kūtra kungs teica, ka tiesiskums tiekot nodrošināts visa procesa garumā, jo prokuroru uzraugot virsprokurors utt. Praksē tā nenotika MSIA''Konditoreja DAILE'' maksātnespējas lietā, kur par ''šķēršļu likšanu maksātnespējas procesā'' tika izbeigts kriminālprocess, bet par izbeigšanu gadu netika informēts iesniedzējs-administrators. Kriminālprocesa likumā rakstīts ''nekavējoties paziņo'', bet nav rakstīts ''ne vēlāk kā ...'', tāpēc vērsos SATVERSMES tiesā, lai apstrīdētu tik nenoteiktu termiņu, kurš radīja tiesiskas sekas. Noraidīja, jo administrators-iesniedzējs tiesīgs prasīt, nevis cietušais darbinieks-kreditors.

av
Andris Vītols 2019. gada 6. februāris

B.Brokai bijusi liegta tiesība uz tiesu. V.Vītolai arī bija un ir liegta tiesība uz tiesu, saistībā ar Maksātnespējas administrācijas LĒMUMU nepiešķirt viņai - bijušajai MSIA''Konditoreja DAILE'' darbiniecei ''GARANTIJU FONDA'' līdzekļus daļā par darba algu. Darbinieku prasījumi atzīti ar administratora LĒMUMU, atzīti tiesā, nav strīda par tiesībām konstatēja tiesa. Prasījumi ir iekļauti KREDITORU PRASĪJUMU REĢISTRĀ, tiem ir likumīgs spēks, tāpēc ...tādi prasījumi bija iesniedzami Maksātnespējas administrācijai... Tā kā PROKURATŪRA ''neatrada'' parādnieku (vienojās???), tad administrators neiesniedza LŪGUMU piešķit..,bet Tieslietu ministrija, tiesa ''nelaiž tiesā'''.