Ziņas RigaTV24 Digitālais ceļvedis 2020. gada 12. decembris
12.12.2020 Digitālais ceļvedis

12.12.2020 Digitālais ceļvedis

Ekonomikas ministrija sagatavojusi vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, aptverot nozaru nodarbinātības vajadzības profesiju un izglītības griezumā līdz 2040. gadam. Prognozes izstrādātas, balstoties uz tautsaimniecības izaugsmes mērķa scenāriju un tam atbilstošām demogrāfijas prognozēm. Darba tirgus prognozēs ņemti vērā aktuālie globālās ekonomikas attīstības procesi, tai skaitā arī Covid-19 pandēmijas ietekme uz Latvijas ekonomiku un darba tirgu turpmākajos gados, tādējādi - darba tirgu arvien vairāk ietekmēs ekonomikas digitalizācijas un darbavietu automatizācijas tendences.

Cikla #DIGITĀLAISCEĻVEDIS šā gada pēdējā raidījumā par ekonomikas digitalizāciju Latvijā, TOP tehnoloģijām 2021. gadā, kā arī pienesumu mazajam un vidējam uzņēmumam ikdienas darbos, pieskaroties stereotipiem un skaidrojot – tehnoloģijas vs. cilvēks jeb kurš kuru?

Diskusijā piedalās Vismands Menjoks (SIA “Wingo” vadītājs), Dr.phys.Mihails Ščepanskis (Cenos līdzdibinātājs) un Kaspars Kauliņš (SIA “Tilde” biznesa attīstības direktors).

Ciklu #DIGITĀLAISCEĻVEDIS Veido Latvijas Informāciju tehnoloģiju klasteris, sagaidot Eiropas Digitālās inovācijas centra izveidi Latvijā. Eiropas Digitālās inovācijas centra mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu digitālo attīstību Latvijā, stiprinot uzņēmumu ražošanas procesu, produktu un pakalpojumu konkurētspēju, izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī nodrošinot piekļuvi tehniskajām zināšanām un eksperimentiem.

Raidījums sagatavots projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” ietvaros (projekta Nr.3.2.1.1/16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Ieteikt