Tapis pasākumu plāns, kā īstenot Moneyval rekomendācijas

Tapis pasākumu plāns, kā īstenot Moneyval rekomendācijas

Par plāniem Moneyval rekomendācijas izpildei stāsta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.
Ieteikt