Artis Stucka par referenduma institūta izmantošanu

Artis Stucka par referenduma institūta izmantošanu

Komentāru sniedz zvērināts advokāts Artis Stucka.
Ieteikt