Vai tiesnešu atalgojums negarantē neuzpērkamību?

Vai tiesnešu atalgojums negarantē neuzpērkamību?

Juris Stukāns, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis, atklāti par tiesnešu algām un kukuļņemšanu.
Ieteikt 1