Kramiņš plāno kandidēt Valsts prezidenta amatam Komentāri (11-14)
Avatar
Rita Bebre 19. marts

Kramiņa kungs! Man Jūsu ļoti žēl, Jūsu lietie dubļi krīt uz Jums atpakaļ, mani neskarot. Mums nebija strīds par zinātni, bet gan par Jūsu morāli. Manas 17 starptautiskās konferences pulcēja pētniekus no 20 ārvalstīm, kuri atzina manas novitātes radošuma (mans jaunvārds, 1997) pētniecībā. Starptautiski atzīts mans iedibinātais zinātniskās pētniecības virziens - kreatoloģija (skat. manu monogrāfiju 2018. gadā: Google+ rita bebre kreativitate). Jūsu turpmākos komentārus nelasīšu tāpat kā pārstāju pirms gadiem lasīt Jūsu zemiskās vēstules, tādā veidā apturot Jūsu intrigu plūdus. Jūs nebūsiet Latvijas prezidents. Nomierinieties, lūdzu. Viss.

Avatar
Edgars Kramiņš 20. marts

Būt par Latvijas prezidentu nav mans pašmērķis. Līdz ar to neesmu uztraucies un nomierinieties nāksies vien Jums pašai. Dubļus neesmu lējis un neleju arī pašlaik, tā kā nebūs uz ko krist. Ar morāli viss kārtībā un ar Jums personīgi neesmu ne runājis, ne rakstījis vēstules, ko iespējams esat nosapņojusi pilnmēnesī. Jūsu konferences pseido krājumiņš aizvien kaut kur bēniņos mētājas, bet Jūsu pētniecības novitātes kreatoloģijā lai novērtē latviešu tauta. Iespējams, ka Jums pat pieminekli par to uzcels. Un visbeidzot patīkami, ka esat apņēmusies beigt šeit gānīties, jo ne jau es šo diskusiju uzsāku.

Avatar
Centis Valainis 20. marts

A.izrādās ka šamais labāk drazisies pecpuses(nekā levits)eiropas(briseles)priekšā un pakaļā

Avatar
Ieva Volmane 21. marts

Le Galla "Preses kluba" 1.daļā apliecināja, ka ir savu smadzeņus kapacitātes un “vertikālo liftu” ķīlniece. Pie tam zombē sabiedrību kā reti kurš! Tai skaitā par Kramiņa kunga piederību kaut kādām mistiskām dzeltenām vestēm un bēgšanu krūmos. Tas nav ne depetutāta, ne inteliģenta cilvēka cienīgi!

Avatar
Aija Krasnovska 22. marts

Viņam tomēr ir pārlieku liels Pietuka Krustiņa šarms...