Alda Gobzema advokāta komentārs par deputāta aizturēšanu Komentāri (1-1)
Avatar
Ainars Mateuss 2021. gada 12. decembris

Likuma "Par policiju" 22.panta trešā daļa nosaka - Policijas darbinieka prasības ir obligātas un rīcība ir saistoša jebkurai personai, kamēr amatpersona, kas pilnvarota kontrolēt vai uzraudzīt viņa darbību, nebūs tās apturējusi vai atcēlusi. Aldim kā izbijušam tiesneša palīgam un advokātam jau vajadzēja to zināt. Vienalga novēlu veiksmi pareizas aizstāvēšanās taktikas izveidē, jo pašam reiz likumpaklausīgi izpildot policijas darbinieka norādījumus un prasības tiesa vērtēja to kā mēģinājumu izvairīties no administratīvās atbildības.