Ivars Zariņš: Kāpēc Igaunijā var tikt galā ar 11 ministrijām, bet mums jāveido 14? Komentāri (1-1)
Avatar
Artūrs Ozols 2022. gada 2. decembris

Zviedrijas valdība strādā kops 18.oktobra ,tur 10 ministrijas un 23 ministri . Ir Klimata un uzņēmējdarbības ministrija -2 ministri . Enerģētikas, uzņēmējdarbības un rūpniecības ministrs; Klimata un vides ministrs. Aizsardzības ministrija - 2 ministri . Aizsardzības ministrs ; Civilās aizsardzības ministrs. Ārlietu ministrija -2 ministri . Ārlietu ministrijā - 2 ministri , Finanšu ministrija - 3 ministri . Ja atver visu ES valstu ministriju nosaukumus un kabinetu sastāvus ,redzams ,ka vienādi nav nekur ,bet Ministrijas ,ministru skaits un kabinetu sastāvs ir ļoti dažāds . Absolūtā skaitā gadījumu pirmajā vietā ir praktiskas racionāli risināmu problēmu pieejas. Valdību kabinetu līmenī grūti atrast piemērus ar vaimanām "par vērtībām" .