Jānis Knipšis: Būtiski ir parūpēties, lai nākotnes mežs būtu pēc iespējas produktīvāks

Jānis Knipšis: Būtiski ir parūpēties, lai nākotnes mežs būtu pēc iespējas produktīvāks

Viedokli pauž Jānis Knipšis, Mazo meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs, un komentāru sniedz Dagnija Lazdiņa,
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošā pētniece.
Ieteikt