Tolstovs: Šī ļaunuma izplatīšanās, kas iet caur ideoloģijām, mūsdienās atrod jaunas formas

Tolstovs: Šī ļaunuma izplatīšanās, kas iet caur ideoloģijām, mūsdienās atrod jaunas formas

Komentāru sniedz Ilmārs Tolstovs, Dr. teol., Salaspils Romas katoļu draudzes prāvests.
Ieteikt