Kaļva: 40% no veselības aprūpes izdevumiem cilvēkam jāsedz no savas kabatas

Kaļva: 40% no veselības aprūpes izdevumiem cilvēkam jāsedz no savas kabatas

Stāsta Artūrs Kaļva, RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docētājs, dermatologs, venerologs, RSU Absolventu asociācijas izpilddirektors.
Ieteikt