Pilsētas jahtklubs, burāšanas skola, EST – LAT projekts

Pilsētas jahtklubs, burāšanas skola, EST – LAT projekts

Pilsētās esošās jahtu ostas visā pasaulē tiek atzītas paratraktīviem un pilsētvidē iederīgiem tūrisma piesaistes un apskates objektiem, ar baltajām buru laivām pilsētu ūdeņos priecējot gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus.

Tas ir videi draudzīgs, ekoloģiski tīrs tūrisma un sportaveids, kas ik gadu ienes ieņēmumus arī pilsētas un valsts ekonomikā.

Kopš 2013. gada, kad Rīgas brīvosta Ķīpsalā izveidoja jahtu ostu, tā ievērojami attīstījusies, izvirzot Rīgu par vienu no atzītiem un pieprasītiem jahtošanasgalamērķiem Baltijas jūras un Skandināvijas reģionā.

Lai spētu piedāvāt pēc iespējas labāku pakalpojumu, nemitīgi jāpilnveidojas.

Tā 2017. gadā, piedaloties Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT Harbours)”, pilnveidota Pilsētas jahtkluba infrastruktūra –papildus aprīkotas jahtu piestātnes, izveidotas darba telpas inventāra glabāšanai un vieta rekreācijai.

Pilsētas jahtkluba paspārnē kopš 2013. gada izveidota un veiksmīgi darbojas arī Bērnu un jauniešu jūrniecības skola, kurā nu jau izskoloti un apmācīti jau vairāk nekā 400 bērni vecumā no 5-15 gadiem. Tā ir unikāla iespēja bērniem un jauniešiem vairākas reizes nedēļā būt svaigā gaisā, sportot, saturīgi un attīstoši pavadīt savu brīvo laiku gan burājot, gan piedaloties sacensībās un regatēs.

Šogad Rīgas brīvosta ir iesaistījusies Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas projektā “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”.

Projekta ietvaros norit aktīvs darbs pie divu jahtu ostu –Pilsētas jahtkluba un biedrības “Latvian Sailing Team”jahtu ostas Matrožu ielā 15 - infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem.

Pilsētas jahtklubu plānots aprīkot ar jahtu pacelšanas liftu, celtni jahtu mastu noņemšanai, kā arī un darba galdiem un instrumentiem, tādējādi nodrošinot jahtu remontu veikšanu jahtu ostas teritorijā.

Savukārt biedrības “Latvian Sailing Team” jahtu ostuplānots aprīkot ar papildu pontonu platformām jahtu ostas aizsardzībai no viļņiem un izveidojot papildu aprīkotas jahtu piestātnes ar ūdens un elektrības pieslēgumu.

Visus darbus plānots veikt līdz 2022. gada 31.decembrim.
Ieteikt