Kāpēc 2020. gads bija siltākais gads novērojumu vēsturē?

Kāpēc 2020. gads bija siltākais gads novērojumu vēsturē?

Stāsta Viesturs Zandersons, LVĢMC datu analītiķis.
Ieteikt