Viedoklis: Krievija ir gatava sev šaut kājā, lai saglabātu savu lielvalsts reputāciju

Pagaidām nav neviena komentāra!