Vai mediju patērēšanā nepieciešama kritiskā domāšana?

Vai mediju patērēšanā nepieciešama kritiskā domāšana?

Ieteikt