Kas latviešiem skaitās kultūras mantojums? Ko saglabāt, ko nesaglabāt?

Kas latviešiem skaitās kultūras mantojums? Ko saglabāt, ko nesaglabāt?

Komentē teologs Kaspars Simanovičs.
Ieteikt