Kādu iespaidu uz justīciju rada cilvēks, kas jurista izglītību ieguvis negodīgā ceļā? Komentāri (1-1)
av
Andris Vitols 2021. gada 23. aprīlis

KĀDREIZ viens students savā bakalaura darbā iekopēja cita studenta tekstu. Ja kāds pieķerts – tā esot krāpšana – tā saka S.Osipova. ... ... KĀDREIZ SAEIMAS Juridiskās komisijas vadītāja Vineta Muižniece viltoja SAEIMAS dokumentus. Dokumentu viltotāju – AMATPERSONU - ... V.Muižnieci notiesāja par TĪŠU DOKUMENTU VILTOŠANU. ... ... Vai tad tā NAV VĒL LIELĀKA KRĀPŠANA ? ... ... Ja tiesu varai svarīga sabiedrības uzticība (kā saka S.Osipova), tad kāpēc notiesātās SATVERSMES tiesas tiesneses V.Muižnieces foto SATVERSMES tiesā PIE SIENAS !!! Vai šī ''savējo piesegšana'' negrauj tiesas REPUTĀCIJU ???

av
Andris Vitols 2021. gada 23. aprīlis

Par apzināta nozieguma izdarīšanu notiesātās Vinetas Muižnieces FOTO joprojām ir SATVERSMES tiesā pie sienas (decembrī vēl bija). Būdama SAEIMAS deputāte un amatpersona V.Muižniece viltoja SAEIMAS DOKUMENTU un sniedza nepatiesas liecības lietā (savus pārkāpumus centās ''novelt'' uz JURIDISKĀS komisijas darbiniecēm). V.Muižnieces rīcības dēļ tika BŪTISKI NOVILCINĀTA svarīga likuma skatīšana SAEIMAS sēdē (likums par partiju finansēšanu...). Pēc apsūdzības uzrādīšanas SATVERSMES tiesa turpināja V.Muižniecei gadiem maksāt algu...tūkstošos mērāmu... Pēc notiesāšanas V.Muižnieci atlaida, bet viņas FOTO atstāja ''GODA VIETĀ'' - KOPĀ AR ''SAVĒJIEM''.

av
Andris Vitols 2021. gada 23. aprīlis

E.Levita vērtējumā, uzticība demokrātiskā sabiedrībā ir centrālais kapitāls, uz kā balstās demokrātijas politiskā iekārta, un arī attiecībā uz tiesu centrāls jautājums ir uzticība. “Šajā gadījumā tiesa atšķirībā no politiskās varas netiek vēlēta, bet mēs uzticamies tiesneša profesionalitātei. ......... Tiesu vara var funkcionēt tikai tad, ja tai ir sabiedrības uzticība, jo atšķirībā no politiskās varas, kur šī uzticība patiešām ir jāatmaksā, bet, ja neatmaksā, tad politiskā vara tiek izmainīta, tiesu vara netiek tādā veidā izmainīta, jo tiesneši (…) ir neatkarīgi un pamatā arī tiek iecelti uz mūžu. Līdz ar to uzticība tiesu varai ir centrālāks jautājums nekā uzticība politiskai varai.”- tā E.Levits

av
Andris Vitols 2021. gada 23. aprīlis

E.Levits neko tieši neteica par ierēdņiem..., tiesnešiem, bet tikai norādīja TIESISKUMA IENAIDNIEKUS. Ļoti diplomātiski, bet vienlaicīgi precīzi un saprotami tika norādīti '' ienaidnieki un viņu draugi''. V.V.Freiberga kā jau bijusī PREZIDENTE varēja izteikties mazāk diplomātiski, tā lai sadzird, lai tiem ''sistēmas cilvēkiem'' kaut kas ''pielec''. ... Tā savējo piesegšana joprojām tiesu sistēmā notiek (arī policijā, prokuratūrā savējo ''kļūdas'' mēdz piesegt). Konkrētu lietu izklāstam šeit nepietiek vietas, bet BIEŽI lielie blēži netiek notiesāti (uz to tieši norādīja V.V.Freiberga). Ja pat SATVERSMES tiesā, manuprāt, notiek savējo piesegšana, tad ko sagaidīt no citiem...?

av
Andris Vitols 2021. gada 24. aprīlis

Man, Andrim Vītolam, ir nepatīkami klausīties S.Osipovas teikto par cieņu un taisnīgumu, jo personīgi saskāros ar tiesību formālu piemērošanu, ... tiesību apiešanu.... uz ko norādīja E.Levits SATVERSMES tiesā teiktajā uzrunā (10.01.2020.). ... Es biju pārstāvis lietā, kuru Satversmes tiesas kolēģija nolēma atteikties ierosināt (pieteikums Nr. 34/2018). Kolēģijas priekšsēdētājs A.Laviņš nenorādīja NEKĀDAS likumu normas, kuras pamatotu kolēģijas nolēmumu. Konkrētais KOLĒĢIJAS nolēmums nav pieejams Satversmes tiesas datu bāzē brīvai lasīšanai, bet šeit nav vietas visu komentēt, lai pierādītu, ka Lēmums nav pamatots.

av
Andris Vitols 2021. gada 24. aprīlis

Droši vien V.Muižniece, tiesnese Bērziņa, A.Laviņš bija studenti ar labu reputāciju. ..., bet tas prokurors bijis ... sliktais students, jo ''ŠPIKOJIS''... ... Tas ''sliktais'' students (kā prokurors) ķer un sūta uz tiesu lielos BLĒŽUS, bet ''labā studente'' -tiesnese Bērziņa ņem kukuļus..., ''labā studente'' V.Muižniece VILTO DOKUMENTUS. ... ... Tādu A.Laviņu neatradu studentu sarakstos – bet redzēju viņa ''TIESAS SĒŽU IZSPĒLES''. ... Pēc tam saņēmu ST kolēģijas LĒMUMU – tādu pašu ''IZSPĒLI'' ar ''izglītotā neģēļa'' A.Laviņa parakstu. Arī izvarotāji runā par cieņu.... nelabi paliek viņus klausoties!!!