28.05.2022 Nacionālo interešu klubs 2. daļa

28.05.2022 Nacionālo interešu klubs 2. daļa

Arodbiedrību atbildības joma - sociālekonomiskie jautājumi

Viesi:

Egils Baldzēns,
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

Anda Grīnfelde,
LBAS priekšsēdētāja vietniece

Linda Romele,
LBAS eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos

Mārtiņš Svirskis,
LBAS eksperts tautsaimniecības jautājumos
Ieteikt 1