Skatītāja: Kāpēc mums ir tik mazas pensijas? Es neesmu vainīga, ka strādāju krievu laikā!

Skatītāja: Kāpēc mums ir tik mazas pensijas? Es neesmu vainīga, ka strādāju krievu laikā!

Komentē Egita Garā, VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja.
Ieteikt