Veselības aprūpei nepietiek līdzekļu.. Kurās nozarēs tiek izšķērdēts budžets? Komentāri (1-1)
Avatar
алик Стаканович 25. marts

Un veselības budžets nekur netiek nelietderīgi tērēts? Piemēram, slimnīcu valdes un to lēmumi, e- veselība utt., utjpr.?!