Kas ir caurviju prasmes?

Kas ir caurviju prasmes?

Par to pastāsta Zane Oliņa, "Skola 2030" mācību satura ieviešanas vadītāja.
Ieteikt