Vārpiņš: Absurdākais ir tas, ka žurnālisti var izdarīt vairāk nekā profesionāli policisti Komentāri (1-1)
Avatar
Arvids Lapiks 2019. gada 2. decembris

Rīga ir ostas pilsēta. Administratīvi sastā no vismaz 3 daļām . Ar atsevišķu tiesību sistēmu. Ostas un rūpniecisko rajonu, administratīvās tiesības. Pilsoniskās daļas tiesības. Pilsoni nav valsts zemes iedzīvotāji. Pilsoņi ir privilēģijas. Pilsonis nav cilvēku tituls. Pilsoņiem nevajadzētu pārsniegt 10 % no valsts iedzīvotāju skaita. Pilsētu tiesības nav valsts tiesības. Un pilsētu administratīvās tiesības neizplatās uz valsts teritoriju.