Kāpēc Daugavpils Universitāte neapvienojas ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju?

Kāpēc Daugavpils Universitāte neapvienojas ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju?

Komentē Arvīds Barševskis, Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors
Ieteikt