"Brīnos, ka tas viss tik ilgi ievilcies," Riekstiņš par situāciju "Rīgas Satiksmē" Komentāri (1-1)
Avatar
Georg Vogel 2018. gada 14. decembris

Reiz gājuši kopā ceļodami latvietis, žīds, čigāns un krievs. Piegājuši pie viena kroga, kas atradies uz upes krasta. Ceļinieki lūguši naktsmājas. Krodzinieks teicis, ka labprāt gan dotu, bet nākošo nakti esot gaidāmi lieli plūdi. Krievs teicis, ka viņš esot liels kuģinieks, un viņam neesot jābaidās no ūdens. Viņš piesējis abru pie griestiem, paņēmis nazi un iekāpis abrā. Čigāns ielīdis krāsnī. Latvietis iegājis pie krodzinieka meitas. Pie krodzinieka meitas vēl atnācis brūtgāns, kamēr meita izgājusi laukā. Latvietis pārģērbies ātri meitas drēbēs un ielaidis brūtgānu iekšā. Brūtgāns atnesis desas un gribējis tūliņ ar meitu bučoties. Latvietis nevarējis glābties no brūtgāna un nogriezis viņam pirkstu. Brūtgāns nu izskrējis bļaudams ārā.