30.03.2024 EkoRAID 1. daļa

30.03.2024 EkoRAID 1. daļa

Piektā "EkoRAID" raidījuma tēma ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, aizsargājamu dabas teritoriju paplašināšanās un ar to saistītie izaicinājumi zemniekiem un mežsaimniekiem. Tā laikā apmeklējām osu reljefa mežu Maltas pagasta Andrupenē, lai noskaidrotu, kā un kādi apsaimniekošanas darbi notiek šajā bioloģiski vērtīgajā teritorijā, ielūkojāmies arī Latvijas Dabas fonda projektā “Grass life”, kas saimniecībām piedāvā inovatīvas zālāju apsaimniekošanas metodes. Skaidrojām, kāda ir situācija Latvijā ar aizsargājamo teritoriju paplašināšanos un ar to saistītie izaicinājumi dažādu zemju saimniekiem, kā norit projekta īstenošana, kādi saimnieciskās darbības ierobežojumi stājas spēkā šādās teritorijās un, kā to uztver darba veicēji. “EkoRAID” ir jauns astoņu tematu raidījumu cikls, kurš dos iespēju analizēt un atklāt sabiedrībā aktuālas un medijos retāk atspoguļotas tēmas saistībā ar dabu, tās aizsardzību un vides daudzveidību. Raidījumā būs gan izzinoši izbraukumi dabā, gan arī saturīgas vietējo speciālistu diskusijas par tēmu kanālā TV24. Raidījumu cikla “EkoRAID” izveides projektu (Nr. 1-08/122/2023) finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. #latvijasvidesaizsardzībasfonds
Ieteikt