Iedzīvotāji aktīvi piesakās kurināmā atbalsta saņemšanai

Iedzīvotāji aktīvi piesakās kurināmā atbalsta saņemšanai

Iedzīvotāji aktīvi piesakās kurināmā atbalsta saņemšanai.
Ieteikt