Līvānieši aicināti pieslēgties centralizētajai kanalizācijai un ūdensvadam

Līvānieši aicināti pieslēgties centralizētajai kanalizācijai un ūdensvadam

Līvānieši aicināti pieslēgties centralizētajai kanalizācijai un ūdensvadam.
Ieteikt