Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē apspriež arī Jēkabpils novadam būtiskus jautājumus.
Ieteikt