01.02.2021 Kārtības rullis 3. daļa Komentāri (1-1)
Avatar
Ainars Mateuss 2021. gada 3. februāris

Juris Armandam starpbrīdī nepateica patiesību līdz galam, ka cirks aizbrauca bet klauni palika. To izjutu kā administratīvā pārkāpuma procesa dalībnieks tiesā, kur lietu apelācijas kārtā skatīja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija. Savukārt, tās priekšsēdētājs J.Stukāns sniedzot Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājai D.Vilsonei informāciju, no kuras bija atkarīgs ierosināt vai neierosināt disciplinārlietu par Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu faktisko rīcību, pauda subjektīvu uzskatu par tiesas sēdē manis sniegtās liecības nepatiesumu argumentējot to ar lietā neiesaistītās personas sniegtā paskaidrojuma pirmās instances tiesas interpretāciju, nevis faktiem un pierādījumiem.