Vai Latvijā būtu jāveido ģimenes tiesa bāriņtiesas vietā?

Vai Latvijā būtu jāveido ģimenes tiesa bāriņtiesas vietā?

Komentāru sniedz Inguna Ebela, biedrības "Glābiet bērnus" vadītāja, LU MF asociētā profesore.
Ieteikt