Kāpēc Latvijai ir svarīgi sasniegt ES uzstādītos klimata neitralitātes mērķus?

Kāpēc Latvijai ir svarīgi sasniegt ES uzstādītos klimata neitralitātes mērķus?

Stāsta Adriana Kauliņa, Swedbank ilgtspējas attīstības vadītāja.
Ieteikt